Return to site

הקשבה לרצון הטהור (לוהאריה)

 אנחנו חיים בחברה מלאה ממסכי תודעה אשר פעמים רבות מפריעים לאנשים לקיים תקשורת פשוטה בינם לבין עצמם, לזהות מה הם באמת רוצים. מהו הרצון האותנטי, המזוקק שנובע מבפנים? מהו הרצון הטהור? מבלי להתחשב בנורמות, במה שמקובל, במה שראוי או לא ראוי... מבלי לרצות לשרת ציפיות של אחרים מכם... מהו הרצון שלכם? גם אם הוא לא ״הגיוני״ ... גם אם אין לכם מושג איך הוא יבוא לכדי ביטוי... לוהאריה מהי הנביעה הפנימית שעולה מתוך העצמי שלכם? גם אם זה ממש מטלטל אתכם ונראה לא אפשרי או שעולה בכם פחד שמימוש הרצון הזה יפר את ההרמוניה הקיימת ויפגע בכם או באחרים ... כל כך הרבה אנשים התרגלו לדכא את הרצון שלהם וללכת בתלם, עד שאינם יודעים לזהות אותו או להקשיב לו. https://www.youtube.com/watch?v=zqwOq2FceIc לוהאריה זה מרחיק אותם מעצמם ומתוך כך מרחיק אותם מחיים של שפע, אושר, שביעות רצון, חדוות קיום וסיפוק. לוהאריה לא פעם סיפרתי כי אם הייתי ״מאמינה״ להיגיון, לנורמות המקובלות, לתבניות של מה אפשרי, ומה לא אפשרי, והייתי משרתת את הציפיות של אחרים ממני, לא הייתי יוצאת לדרך שהולידה את כל הידע, מסלולי הלימוד, התודעה הכלים ושיטות הטיפול שהבאתי לאורך השנים. האוניברסיטה הקוסמית היכולת לממש את החזון הרחב הזה היתה טמונה בהקשבה שלי לרצון המזוקק שפעם בתוכי, והיצמדות לידיעת הלב שלי שהגנה עלי מפני ספק שניסו לעורר בי או ביקורת שהפנו כלפיי. https://www.youtube.com/watch?v=np4NiCoPE_g הרצון היה הן המצפן שלי והן המנוע שלי... והוא סלל את המסלול למימוש המועצם של כל מה שרציתי להגשים. לכולם מגיע לממש את עצמם באופן מורחב ומתוך עוצמה. אתם יכולים לדמיין איזה חברת מופת ניצור כאן, אם כולם יממשו את עצמם באופן שלם ומלא, הקשוב לידיעת הלב, לרצון המזוקק ולעצמי האותנטי, הנקי מנורמות, דעות קדומות ומחובר להתחדשות ויצירתיות... איזו צמיחה, הפריה הדדית ושגשוג יתקיים...🌸🌈 בכולם קיים הפוטנציאל למימוש הנובע מתוך הקשבה לעצמי, נאמנות לרצון המזוקק והקשבה לידיעת הלב. בכולם קיים הפוטנציאל לחיות חיים של רווחה, שפע, חדוות קיום ומימוש מועצם. כל שנדרש הוא להקשיב לרצון הטהור. מה הרצון שלכם❓

לוהאריה|https://www.youtube.com/watch?v=zqwOq2FceIc|לוהאריה|לוהאריה|האוניברסיטה הקוסמית|https://www.youtube.com/watch?v=np4NiCoPE_g